Wagi apteczne

Wagi apteczne do stosowania w recepturze aptecznej zgodnie z ustawą Prawo o Miarach potrzebują legalizacji. Należy pamiętać, że nowe wagi apteczne mają legalizację ważną 3 lata.

waga apteczna

Źródło: www.wagi-elektroniczne.pl

Komplet wag aptecznych składa się z dwóch wag: wagi aptecznej do proszków, która posiada dokładność 1 mg oraz wagi do płynów o max obciążeniu 2 kg i dokładności 0,01g.

Zaleca się, aby waga apteczna posiadała kalibrację wewnętrzną, co pozwala wyeliminować błędy wskazań wagi w dalszym okresie czasu. Wagi apteczne z kalibracją wewnętrzną zawsze ważą poprawnie nawet przy dużych wahaniach temperatury. Ponadto wagi z kalibracją wewnętrzną można bez problemu przewozić w dowolne miejsce na świecie, a wskazanie wagi zawsze będzie poprawne (szerzej na ten temat – do proszków mające osłonę przeciwpodmuchową lub szafkę przeciwwietrzną umożliwiają użytkowanie wagi w komorze laminarnej. Można również stosować w recepturze aptecznej wagi apteczne z zablokowaną kalibracją. Należy jednak pamiętać, że wagi apteczne z zablokowaną kalibracją i legalizacją wymagają stałej temperatury otoczenia oraz nie wolno takich wag przewozić.

W przypadku wag aptecznych można odnotować zależność, że im droższa waga tym lepsza oznacza to, że tania waga apteczna posiada dłuższy czas stabilizacji pomiaru oraz jest mniej odporna na uszkodzenia mechaniczne.

Pasjonuje Cię omawiana tematyka? Jeżeli tak, to zapraszamy do lektury (https://drlaptop.pl) bardzo podobnego postu – on też jest godny zainteresowania.

Wagi apteczne z wagowym układem pomiarowym Monobloc oraz z kalibracją wewnętrzną to optymalne wyjście dla receptury aptecznej.

Źródło: Wagi-elektroniczne.pl