Jak musi wyglądać leczenie z narkomanii i dlaczego dobra terapia jest tak ważna?

Narkomania jest to uzależnienie od używek. Może odnosić się do ludzi w każdym wieku, którzy nie są w stanie zrezygnować z konieczności nieustannego brania odurzających środków. Działają wręcz przeciwnie – stale zwiększają ich porcje, by czuć większe efekty, co może prowadzić do śmierci.


Nasza placówka zajmuje się leczeniem narkomanów oraz resocjalizacją osób uzależnionych.

pacjent w rozmowie ze specjalistą

Autor: Mike Renlund
Źródło: http://www.flickr.com
Leczenie narkomanii to kilka faz. Pierwszym z nich jest oczywiście postawienie właściwej diagnozy przez rozpoznanie konkretnych wskaźników potwierdzających uzależnienie (odkryj stronę) danej osoby- leczenie narkomanii. Są to m.in. głód narkotykowy, brak kontroli nad własnym życiem, dalsze zażywanie groźnych substancji mimo świadomości ich szkodliwego działania, zespół abstynencyjny po ich odrzuceniu bądź całkowite zobojętnienie na inne sfery codziennego funkcjonowania.

W pierwszym etapie leczenia należy przeprowadzić odtruwanie, które uwalnia osobę uzależnioną od skutków przyjmowania substancji psychoaktywnych. Jest to początek ciężkiej drogi, która wymaga wsparcia medycznego, albowiem może nastąpić szereg męczących dla pacjenta objawów – np. drżenie rąk, pocenie się, wymioty, urojenia wzrokowe oraz słuchowe, wzrost ciśnienia tętniczego lub nawet stany lękowe bądź depresja (sprawdź – prywatna klinika leczenia depresji rehab-terapia) prowadząca do samobójstwa. Odtruwanie w domu mogłoby być bardzo nierozważne, gdyż osoba uzależniona nie może być sama.

grupa szkoleniowa

Autor: Sterling College
Źródło: http://www.flickr.com

Już od tego momentu potrzebuje kontaktu z psychologiem, który daje jej poczucie bezpieczeństwa i chociaż w minimalnym stopniu redukuje poczucie dyskomfortu. Kolejnym etapem jest terapia, której czas zależy od realizowanego programu, z kolei ostatnim krokiem jest readaptacja społeczna, która ma pomóc powrócić osobie uzależnionej do normalnego życia bez przyjmowania substancji odurzających.

Pierwszym krokiem do pokonania uzależnienia jest sama chęć uzależnionego do zaprzestania nałogu. Nie jest to prosty proces, albowiem narkomania prowadzi do zmian w psychice, osłabienia woli, degradacji społecznej i wielu innych problemów, z którymi należy sobie dać radę. Jednak musimy dołożyć wszelkich wysiłków, bo skala uzależnienia od narkotyków stale rośnie wciągając w nie coraz młodsze osoby, którym trudno jest potem odzyskać normalne życie.